ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

PRAWO PIERWOKUPU

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:56

Termin załatwienia

Jeden miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Goszcz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój nr 2

Telefon kontaktowy

89 521-64-15

Adres e-mail

ugrolnybisztynek @wp.pl

Sposób załatwienia

1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów.
2. Złożenie przez Burmistrza Bisztynka oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z prawa pierwokupu.
3. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny – oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź w siedzibie Urząd Miejskiego w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pokój nr 2.

Wymagane Dokumenty

Umowa notarialna – warunkowa umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

Jeden miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Opłaty

Od załatwienia sprawy nie pobiera się opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Wadowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Goszcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 13:55:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 10:29:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-28 10:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4268 raz(y)