ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I TRWAŁEGO ZARZĄDU NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:58

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosku w ciągu dwóch miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu trzech miesięcy.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Goszcz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój nr 2

Telefon kontaktowy

89 521-64-15

Adres e-mail

e.goszcz@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

Wypowiedzenie dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej i propozycja nowej. Naliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste jest dokonywane z urzędu jeżeli wzrosła wartość nieruchomości.

Zmiana naliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste może również nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego związku z zmianą wartości nieruchomości.

Zostaje sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego dowodzący o istnieniu przesłanek do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste lub zarząd.

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź w siedzibie Urząd Miejskiego w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pokój nr 2.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku z zmianą wartości nieruchomości, w przypadku gdy o aktualizację występuje użytkownik wieczysty.

Czas realizacji

Łączny termin postępowania wynosi około dwóch miesięcy, w sprawach szczególnych w ciągu trzech miesięcy.

Opłaty

Od wniosku o dokonanie aktualizacji opłaty nie pobiera się opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od wypowiedzenia dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej i propozycji nowej, użytkownik wieczysty może w terminie 30 licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo uzasadniona jest w innej wysokości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Wadowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Goszcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 13:44:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 10:29:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Prościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-17 15:13:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4510 raz(y)