ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE PRZETARGOWEJ.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:06

Termin załatwienia

Około czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku, a przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości około sześć miesięcy.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Szuksztul

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 8.

Telefon kontaktowy

89 521-64-17

Adres e-mail

urzadbisztynek@poczta.onet.pl

Sposób załatwienia

  1. Burmistrz Bisztynka podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.
  2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do sprzedaży nieruchomości: wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, stosownych odpisów i zaświadczeń, w zależności od ustalenia stanu formalno-prawnego.
  3. Wydanie zarządzenia Burmistrza Bisztynka o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.
  4. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.
  5. Po upływie terminów podanych w wykazie sporządzenie ogłoszenia o przetargu i podanie go do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
  6. Przeprowadzenie procedury przetargowej.
  7. Podpisanie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 8.

Wymagane Dokumenty

Sprzedaż w drodze przetargów nie jest związana ze złożeniem wniosku.

Czas realizacji

Łączny termin postępowania wynosi około czterech miesięcy, jednakże w przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości około sześć miesięcy.

Opłaty

  1. Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste (koszty wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, odpisu z księgi wieczystej oraz koszty notarialne i sądowe).
  2. Cena nabycia nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Tryb odwoławczy

  • Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Bisztynka.
  • Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Podstawa prawna

  • Art.37 – 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
  • Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 września 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Szuksztul
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 11:47:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 10:30:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-28 10:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4024 raz(y)