ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicąDrukuj informacjęSprawa: Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Szczegóły informacji

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-07-04 21:35:43

Termin załatwienia

Niezwłocznie, w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC.

Miejsce załatwienia

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

kierownik.usc@bisztynek.pl

Miejsce odbioru

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (podania można składać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce):
    a) urodzenie,
    b) małżeństwo,
    c) zgon.
  2. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego rzędowym tłumaczeniem na język polski.
  3. Dowód osobisty do wglądu.

Czas realizacji

Niezwłocznie, w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego  do 30 dni.

Opłaty

50,00 zł opłaty skarbowej,
17,00 zł pełnomocnictwo.
 
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800
Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłatę skarbową można także  uiścić u inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Bisztynku, ul. Kościelna 39, 11-230  Bisztynek.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy transkrypcji właściwy miejscowo wojewoda za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego do którego złożono wniosek.

Uwagi

Transkrypcja jest obligatoryjna jeżeli:
- obywatel RP posiada akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenie na terenie   
polski i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
- obywatel RP ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie nr PESEL.
Przy wpisywaniu zagranicznego aktu małżeństwa, jeżeli zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw oraz złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Podstawa prawna

Art. 104-107 ustawy z dnia 28.listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 709.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony