ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja zgonuDrukuj informacjęSprawa: Rejestracja zgonu

Szczegóły informacji

Rejestracja zgonu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-06-25 15:29:14

Termin załatwienia

Niezwlocznie.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek, w stosunku do zgonów w okręgu rejestracji stanu cywilnego dla USC w Bisztynku (ze względu na miejsce w którym nastąpił zgon).

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

kierownik.usc@bisztynek.pl

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Bisztynku
ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek.

Wymagane Dokumenty

  1. Karta zgonu wydana przez lekarza. 
  2. Dowód osobisty zmarłej osoby. 
  3. Paszport (gdy zmarły jest cudzoziemcem) .
  4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 1 odpisu aktu zgonu - wolne od opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

  1. Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia zgonu. 
  2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

Podstawa prawna

Art. 92 – 94 ustawy z dnia 28.listopada .2014 r. – prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709.).
« powrót do poprzedniej strony