ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Drukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydział: Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2013-03-22 11:32:00

Termin załatwienia

do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Osoba kontaktowa

Jolanta Wójcik

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku pok. nr 15 ul. Kościuszki 2 11-230 Bisztynek

Telefon kontaktowy

89 5216414

Adres e-mail

j.wojcik@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

Procedura wszczynana jest na wniosek zainteresowanego:
1. Złożenie wniosku
2. Sprawdzenie kompletności wniosku
3. Rozpatrzenie wniosku
4. Wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy drogą pocztową, bądź w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bisztynku

Wymagane Dokumenty

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.Wniosek składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Wniosek za każdego młodocianego pracownika składa się oddzielnie. 
Okres/tryb nauki Wysokość dofinansowania
Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy. 8081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy. 254  zł 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)
 
Waloryzacja dofinansowania
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowego, poprzedzającym rok,  w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%.
 
Wymagane dokumenty
 
Wniosek bez załączonych potwierdzeń spełnienia wszystkich warunków lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
 

Czas realizacji

do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Bisztynka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

O zawarciu umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Bisztynek, pracodawca powiadamia Burmistrza Bisztynka.

Podstawa prawna

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232)
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 311 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1983 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Wójcik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-22 11:26:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-22 11:32:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-13 13:42:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony