ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK.Drukuj informacjęSprawa: WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK.

Szczegóły informacji

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:25

Termin załatwienia

30 dni od daty zaopiniowania przez właściwą komisję Rady Miejskiej w Bisztynku Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Szuksztul

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 8.

Telefon kontaktowy

89 521-64-17

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Własnoręcznie sporządzony wniosek o wynajem lokalu wraz z uzasadnieniem i przybliżeniem sytuacji mieszkaniowej oraz materialnej.
  1. Na podstawie złożonych wniosków sporządza się listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po uprzednim ustaleniu sytuacji mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy
  2. W miarę dysponowania wolnymi lokalami kieruje się osobę ujętą na Liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu do spisania umowy najmu.
  3. W przypadku nie zakwalifikowania wnioskodawcy do Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu, wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź.

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź w siedzibie Urząd Miejskiego w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pokój nr 8.

Wymagane Dokumenty

  • Własnoręcznie sporządzony wniosek o przyznanie lokalu.
  • Formularz o sytuacji mieszkaniowo-bytowej wnioskodawcy.

Czas realizacji

30 dni od daty zaopiniowania przez właściwą komisję Rady Miejskiej w Bisztynku Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu.

Opłaty

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.05.31.266 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr XXVII/168?02 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bisztynek.

Załączniki

  • WnIWM-BR (PDF, 70.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2009-10-12 14:41:42 | Data wytworzenia informacji: 2009-10-12 | Informacja o warunkach mieszkaniowo-bytowych rodziny.
« powrót do poprzedniej strony