ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. Drukuj informacjęSprawa: ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Szczegóły informacji

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:51

Termin załatwienia

Około czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku, a przypadku podziału geodezyjnego nieruchomości około sześć miesięcy. Odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Szuksztul

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 8.

Telefon kontaktowy

89 521-64-17

Adres e-mail

e.szuksztul@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanych.
 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, polegającego na ustaleniu stanu formalno-prawnego, przygotowaniu niezbędnych dokumentów: wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, stosownych odpisów i zaświadczeń a w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości.
 3. Wydanie przez Burmistrza Bisztynka zgody na taką formę sprzedaż lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 4. Wydanie zarządzenia Burmistrza Bisztynka o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.
 5. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.
 6. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości podpisanie protokołu rokowań z wnioskodawcą.
 7. Podpisanie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej
pokój nr 8.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości

Czas realizacji

 • Łączny termin postępowania wynosi około czterech miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
 • W przypadku konieczności podziału geodezyjnego nieruchomości termin realizacji wniosku do 6 miesięcy.

Opłaty

 1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
 2. Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste (koszty wyceny nieruchomości, dokumentacji geodezyjnej, odpisu z księgi wieczystej oraz koszty notarialne i sądowe).
 3. Cena nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub oddania w użytkowanie wieczyste.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Podstawa prawna

 • Art.32, art.34, art. 34 i art.34 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).
 • Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 września 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bisztynek

Załączniki

 • WnSN-01 (PDF, 31.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2009-10-12 14:32:36 | Data wytworzenia informacji: 2009-10-12
 • WnSNB-01 (PDF, 22.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2009-10-12 14:31:02 | Data wytworzenia informacji: 2009-10-12 | Wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
« powrót do poprzedniej strony