ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHDrukuj informacjęSprawa: WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szczegóły informacji

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:07

Termin załatwienia

21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Osoba kontaktowa

Katarzyna Rudzka

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku - pokój nr 8

Telefon kontaktowy

89 521-64-11

Adres e-mail

k.rudzka@bisztynek.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku - pokój nr 8

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
 
  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Czas realizacji

Maksymalnie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Opłaty

  • 525zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • 525zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Tryb odwoławczy

14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Podstawa prawna

  • Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

Załączniki

  • WnZAlk (PDF, 58.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2009-09-28 11:12:17 | Data wytworzenia informacji: 2009-09-28 | wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu
« powrót do poprzedniej strony