ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestracja zdarzenia nie zarejestrowanego za granicąDrukuj informacjęSprawa: Rejestracja zdarzenia nie zarejestrowanego za granicą

Szczegóły informacji

Rejestracja zdarzenia nie zarejestrowanego za granicą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2021-07-04 21:18:09

Termin załatwienia

Niezwłocznie, przy postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC - Beata Brodowska Kozerska.

Miejsce załatwienia

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46

Adres e-mail

kierownik.usc@bisztynek.pl

Miejsce odbioru

Wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o rejestrację zdarzenia (podania można składać w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce):
    a) urodzenie,
    b) małżeństwo,
    c) zgon.
  2. Dokumenty potwierdzający zdarzenie za granicą.
  3. Dowód osobisty do wglądu.

Czas realizacji

Niezwłocznie, przy postępowaniu wyjaśniającym  do 30 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy rejestracji zdarzenia właściwy miejscowo wojewoda za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego do którego złożono wniosek.

Uwagi

Zarejestrować można urodzenie albo zgon, które nastąpiły poza granicami Polski i nie zostały tam zarejestrowane oraz urodzenie, zawarcie małżeństwa i zgon, które nastąpiły poza granicami Polski , a w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Art. 99 ustawy z dnia 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.709.).
 
« powrót do poprzedniej strony