ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDrukuj informacjęSprawa: WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szczegóły informacji

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:09

Termin załatwienia

Bezzwłocznie

Osoba kontaktowa

Marlena Grabowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku, pokój nr 8

Telefon kontaktowy

89 521-64-11

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku, pokój nr 8

Wymagane Dokumenty

  • wypełniony wniosek,
  • dowód osobisty,
  • nr NIP (jeśli posiada)

Czas realizacji

Maksymalnie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

brak opłat

Podstawa prawna

  • Pustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn.zm.)
« powrót do poprzedniej strony