ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDrukuj informacjęSprawa: WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szczegóły informacji

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:30:09

Termin załatwienia

Bezzwłocznie

Osoba kontaktowa

Marlena Grabowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku, pokój nr 8

Telefon kontaktowy

89 521-64-11

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wprowadzenie poprawnie wypełnionego wniosku do CEIDG

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku, pokój nr 8

Wymagane Dokumenty

  • wypełniony wniosek CEIDG-1,
  • dowód osobisty,
  • nr NIP (jeśli posiada)

Czas realizacji

Maksymalnie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

brak opłat

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 2 lipca 2004r  o swobodzie działalności gospodarczej (tekst.jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony