ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Bisztynek w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-06-30 12:36:36 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Załączniki