ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Podatek leśny od osób prawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-28 22:35:35 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 888)
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r., wyniosła 196,84zł za 1m3 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. – Monitor Polski z 2 października 2021r., poz.983). Stawka przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku leśnego na terenie gminy Bisztynek w 2022r. wynosi: 46,70zł z 1ha, tj.0,220m3 ceny 212,26 zł za 1m3 [(art.4 ust.1 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 888)]

Załączniki

  • DL-1 (PDF, 51.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-12-28 22:33:26 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-28 | DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  • ZDL-1 (PDF, 32.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-12-28 22:34:22 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-28 | ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  • ZDL-2 (PDF, 32.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-12-28 22:35:29 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-28 | ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA