Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Szczegóły informacji

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-08 15:04:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
1.Stanowisko ds. gospodarki gruntami - Katarzyna Pawelec +48 (89) 521-64-15
2.Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Anna Sommerfeld +48 (89) 521-64-16
3.Stanowisko ds. ochrony środowiska – Piotr Kulczycki +48 (89) 521-64-15


Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podlega Zastępcy Burmistrza.

Zadania :
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu:

1. Gospodarowania na terenie wiejskim gruntami, gruntami zabudowanym i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności:
1) zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem,
użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie,
2) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
3) ustalanie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,
4) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących
własność Gminy,
5) komunalizacji gruntów,
6) wywłaszczaniem nieruchomości,
7) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
8) współdziałanie ze stanowiskiem ds. inwestycji w wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne.
2. Gospodarowanie na terenie wiejskim gminnym zasobem lokalowym oraz
nieruchomościami budynkowymi.
3. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zamiennych.
4. Prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomościami wspólnymi.
5. Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych.
6. Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe wspólnie ze stanowiskiem ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami.
7. Zakładanie, rozszerzanie i zamknięcie cmentarzy komunalnych.
8.Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości i numeracją nieruchomości.
9.Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących:
1) leśnictwa i łowiectwa,
2) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3) utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
4) przekazania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
5) wyłączania gruntów z produkcji,
6) nasiennictwa,
7) gospodarki wodnej,
8) gospodarki odpadami,
9) ochrony przyrody w tym wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, z nieruchomości,
10) podejmowanie działań w zakresie zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
10. Współdziałanie z odpowiednimi służbami w zakresie potencjalnych zagrożeń środowiska
w związku z planowaniem i realizacją inwestycji.
11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
12. Sprawowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska oraz udzielania pomocy organizacjom społecznym w ich działalności na rzecz ochrony środowiska.
13. Współdziałanie z samorządami wiejskimi i osiedlowymi oraz prowadzenie spraw dotyczących tych samorządów.
14.Prowadzenie spraw związanych z obsługą spisów organizowanych przez WUS.
________________________________________
Autor dokumentu: Agnieszka Steczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Steczka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Steczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 09:56:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Prościńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-08 15:04:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Prościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18 14:48:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5613 raz(y)