Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dane podstawowe

Szczegóły informacji

Dane Urzędu Miejskiego w Bisztynku

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-03 12:32:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd  Miejski w Bisztynku
Rodzaj:
Gmina miejsko - wiejska
 
 
Miejscowość:
Bisztynek
Kod:
11-230
Adres:
ul. Kościuszki 2
 
 
REGON Urzędu Miejskiego:
000529278
NIP Urzędu Miejskiego:
743-10-04-242
REGON Gminy Miejskiej:
510743597
NIP Gminy:
 
743 197 63 53
Godziny Pracy Urzędu :
 
Poniedziałek - Piątek w godzinach 7:15 - 15:15
Godziny obsługi interesantów
Kasy Urzędu Miejskiego w Bisztynku:
 
Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 12:00
 
 
Konto Bankowe:
BGŻ BNP Paribas S.A.
 
 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800
 
Kontakt:
Tel. 089 5216400
089 7188616
 
poczta elektroniczna:
 
skrzynka podawcza ePUAP:
/000529278/SkrytkaESP
 
Metody dostarczania oraz wymagania dla dokumentów elektronicznych przesyłanych do  Urzędu Miejskiego:
Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres . Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:15 – 15:15 do sekretariatu Urzędu. Akceptowalne formaty załączników:       
        DOC, RTF, XPS, XLS
        ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
        CSV
        TXT
        GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
        PDF
        ZIP.
Akceptowalne nośniki danych:
        Pamięć masowa USB
        Płyta CD-RW.Akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się dokumenty elektroniczne wymienione są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
 

INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bisztynek z siedzibą przy ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, reprezentowana przez Burmistrza Bisztynka
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Marcin Konieczny , Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/5.
Kontakt: tel. 533 327 046, mail.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z  2017 poz.1875 z późn. zm.), rekrutacji, wykonywania umów, promocji gminy, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgody osoby, której dane są przetwarzane lub zawarta umowa.
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3.  Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego( Prezesa Urzędu Ochrony Danych), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Steczka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Steczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-03 12:31:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-03 12:32:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-20 13:08:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15728 raz(y)