ˆ

Majątek i finanse

Szczegóły informacji

Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2019 rok.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-04-07 21:35:03 przez Jarosław Wadowski

Załączniki