ˆ

Majątek i finanse

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 BURMISTRZA BISZTYNKA z dnia 14 listopada 2019r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020-2032.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-12-27 14:04:58 przez Jarosław Wadowski

Załączniki