Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skarbnik

Szczegóły informacji

Skarbnik Gminy i Miasta

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-13 13:39:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Skarbnik Gminy i Miasta

Skarbnik Gminy i Miasta

Funkcję Skarbnika sprawuje - mgr Elżbieta Banaszkiewicz
Tel: +48 (89) 521-64-04
Poczta elektroniczna:
 
Do zadań Skarbnika Gminy i Miasta - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie obowiązków i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
5) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu, zgodnie z poleceniami Burmistrza,
6) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających wieloletnią prognozę finansową i budżet,
7) realizacja uchwał w sprawach budżetowych zgodnie z poleceniami i wskazówkami Burmistrza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
8) sporządzanie i zmiana planów finansowych poszczególnych jednostek Gminy,
9) opracowywanie, zgodnie z przepisami prawa, informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
10) nadzorowanie, analiza i kontrola realizacji budżetu Gminy oraz przedkładanie Burmistrzowi wniosków, uwag i zastrzeżeń,
11) przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania księgowości jednostki budżetowej oraz ich aktualizacja ,
12) zapewnienie sprawnej obsługi finansowo – księgowej przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum,
13) inicjowanie i przeprowadzanie w jednostkach Gminy kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej
14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Finansowo- Księgowego
15) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kobryń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Banach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-13 13:19:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-13 13:39:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-19 13:13:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5021 raz(y)