Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP

Szczegóły informacji

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, , Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych, Ochrony p.poż i BHP

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-08 15:04:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ktyzysowego, Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych, Ochrony p.poż i BHP


Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych, Ochrony p.poż. i BHP
Tomasz Gach
tel. +48 (89) 521-64-12

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych, Ochrony p.poż. i BHP podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
________________________________________
Do zadań Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych, Ochrony p.poż. i BHP należą sprawy:
1. Związane z obronnością kraju, a szczególnie dotyczące:
1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
2) współdziałania z organami wojskowymi,
3) opracowania dokumentacji Akcji Kurierskiej i realizacji zadań natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych,
4) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji przedpoborowych, poboru i ewidencji,
5) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznania za jedynego,
6) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
7) opracowania i aktualizowania planów obrony cywilnej oraz planu zarządzania kryzysowego Gminy,
8) tworzenia formacji obrony cywilnej,
9) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
10) świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,
11) zakwaterowania sił zbrojnych,
12) współpracy z wojskiem i policją w zakresie oczyszczenia terenu Gminy z niewypałów i niewybuchów.
2. Dotyczące prowadzenia kancelarii dokumentów niejawnych i nadzoru nad obiegiem
dokumentów niejawnych w Urzędzie.
3. Dotyczące pełnienia funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, a w szczególności:
1) okresowa analiza stanu bhp,
2) stwierdzenie zagrożeń zawodowych,
3) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
4) zgłoszenie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
5) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
6) rejestracja, kompletowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz badań środowiska pracy.
4. Dotyczące ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
1) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej,
2) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczącej p.poż.,
3) nadzór nad ochroną p.poż. w Urzędzie,
5. Dotyczące działań w zakresie zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia
w tym obsługa kancelaryjno-biurowa gminnego zespołu reagowania kryzysowego.
________________________________________
Autor dokumentu: Agnieszka Steczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Steczka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Steczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-25 12:55:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-08 15:04:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-08 15:09:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4482 raz(y)