Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia

Szczegóły informacji

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-08 15:04:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Referat ds. Oświty, Kultury i Zdrowia

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia

Jolanta Wójcik

tel. +48 (89) 521-64-14
 
Stanowisko Oświaty, Kultury i Zdrowia podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.
________________________________________

Zadania

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia należą sprawy dotyczące:
1. Zadań Gminy, jako organu prowadzącego gminne jednostki oświatowe i żłobka, a w szczególności:
1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kształtowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
4) zatwierdzania struktury organizacyjnej przedszkoli i szkół podstawowych,
5) zapewnienia dzieciom w wieku lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
6) zapewnienia miejsca w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-5 lat,
7) przygotowanie dokumentów do oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
8) przeprowadzanie procedur awansu zawodowego,
9) analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedstawienie ich do uzdodnienia i zatwierdzenia,
10) prowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej i sporządzanie sprawozdań zbiorczych wszystkich jednostek,
11) przygotowywanie informacji o stanierealizacji zadań oświatowych gminy za dany rok.
2. Sprawy związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
3. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi do lat 3.
4. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów dokształcania pracowników młodocianych.
5. Sprawy związane z ochroną zdrowia, a zwłaszcza dotyczące:
1) tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
2) zwalczania chorób zakaźnych,
3) podejmowania działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy w celu usunięcia tego zagrożenia.
6. Prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z Archiwum Państwowym.


________________________________________
Autor dokumentu:Ewa Prościńska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Steczka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Prościńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 10:34:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Prościńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-08 15:04:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Prościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28 10:31:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3877 raz(y)