ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Szczegóły informacji

XXIII/160/13

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 12-11-2013

Data podjęcia/podpisania: 2013-09-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-10-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 2967, opublikowano dnia: 2013-09-25

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 t.j.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 t.j.)

Treść:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2013 r. Poz. 372) wprowadza się następujące zmiany:§ 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:„Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na stronie internetowej BIP: bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska/ oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bisztynku. ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-30 13:49:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-30 13:50:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-16 14:13:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1597 raz(y)