ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Nr aktu prawnego
116/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
115/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
114/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
113/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
112/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
111/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
110/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
109/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
108/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji