ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli wykonania koncesji.
Nr aktu prawnego
128/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
127/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
Nr aktu prawnego
126/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
125/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
124/20222
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku handlowo-usługowego wraz ze sprzedażą gruntu, stanowiącego własność Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
123/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w Bisztynku przy ulicy Asnyka.
Nr aktu prawnego
120/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
119/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach obsługiwanych
Nr aktu prawnego
118/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach V Osi priorytetowej: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 1568/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Nr aktu prawnego
117/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji