ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz Polskiej Spółko Gazownictwa Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie
Nr aktu prawnego
43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
44/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku
Nr aktu prawnego
41/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok
Nr aktu prawnego
38/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 2 lutego 2021 r. ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi
Nr aktu prawnego
37/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku
Nr aktu prawnego
36/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
35/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży składników rzeczowych - urządzeń zabawowych przeznaczonych do demontażu znajdujących się na zlikwidowanym Placu Zabaw położonym w Bisztynku przy Pl. Wolności 5
Nr aktu prawnego
33/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie oceny przydatności składników rzeczowych do dalszego użytkowania
Nr aktu prawnego
32/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji