ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach obsługiwanych.
Nr aktu prawnego
138/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bisztynku, realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
137/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
136/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
135/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku
Nr aktu prawnego
134/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
133/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Nr aktu prawnego
132/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
uchylające Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
131/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
uchylające Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
130/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
129/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji