ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
148/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
147/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
146/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
145/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
144/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku
Nr aktu prawnego
143/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-08-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
142/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
141/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-08-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie.
Nr aktu prawnego
140/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
139/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji