ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bisztynek na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/111/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podziału Gminy i Miasta Bisztynek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XVII/110/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2643
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XVII/109/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2644
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/108/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XVII/107/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XVII/106/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uczestnictwa Gminy Bisztynek w pokryciu wydatków remontowych Policji.
Nr aktu prawnego
XVII/105/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XVII/104/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012-2020.
Nr aktu prawnego
XVII/103/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2012-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XVI/102/2012
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji