ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1971
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu Zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
35/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1972
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości będących w administrowaniu Szkoły Podstawowej w Sątopach niezwiązane z jej działalnością statuową
Nr aktu prawnego
34/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1973
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. Sienkiewicza 2
Nr aktu prawnego
33/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1974
Data podjęcia
2014-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne na Cmentarzach Komunalnych w Bisztynku i Sątopach
Nr aktu prawnego
32/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1975
Data podjęcia
2014-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
Nr aktu prawnego
31/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1976
Data podjęcia
2014-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2013 rok
Nr aktu prawnego
30/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1977
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych
Nr aktu prawnego
29/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1978
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia formy przekazywania do Burmistrza sprawozdań
Nr aktu prawnego
28/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1979
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
27/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1980
Data podjęcia
2014-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
26/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji