ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1941
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.
Nr aktu prawnego
XXVI/183/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1942
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021
Nr aktu prawnego
XXV/182/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1943
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXXXX na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XXVI/191/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1944
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w Uchwale Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Gmina Bisztynek złożonego przez Krzysztofa Kacprowicza PPHU „MACROSAT” w Barczewie
Nr aktu prawnego
XXVI/190/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1945
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bisztynek oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Nr aktu prawnego
XXVI/189/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1946
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (również posiłku) dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXVI/188/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1947
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXVI/187/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1948
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXVI/186/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1949
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Nr aktu prawnego
XXVI/185/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1950
Data podjęcia
2014-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku nr XXIII/161/13 z dnia 25 września 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/184/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji