ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1911
Data podjęcia
2013-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Nr aktu prawnego
98/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1912
Data podjęcia
2013-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
97/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1913
Data podjęcia
2013-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości budynkowej
Nr aktu prawnego
96/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1914
Data podjęcia
2013-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
95/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1915
Data podjęcia
2013-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Nr aktu prawnego
94/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1916
Data podjęcia
2013-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Nr aktu prawnego
93/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1917
Data podjęcia
2013-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 5 do Zarządzenia nr 103/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania do zarządzenia obejmującego eksploatację i administrowanie infrastrukturą techniczną w celu realizacji powierzonego zadania własnego Gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
92/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1918
Data podjęcia
2013-10-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 147/2012 Burmistrza Bisztynka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Bisztynek wraz z eksploatacją i administrowaniem lokalnych kotłowni olejowych.
Nr aktu prawnego
91/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1919
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r.
Nr aktu prawnego
90/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1920
Data podjęcia
2013-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 11/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów lokali stanowiących własność Gminy Bisztynek na rok 2013.
Nr aktu prawnego
89/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji