ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1901
Data podjęcia
2013-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
47/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1902
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
Nr aktu prawnego
46/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1903
Data podjęcia
2013-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2013r.
Nr aktu prawnego
45/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1904
Data podjęcia
2013-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013-2020.
Nr aktu prawnego
44/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1905
Data podjęcia
2013-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
43/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1906
Data podjęcia
2013-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
Nr aktu prawnego
42/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1907
Data podjęcia
2013-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. wyborów- Urzędnika Wyborczego.
Nr aktu prawnego
41/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1908
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian budżetu gminy w 2013 r.
Nr aktu prawnego
40/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1909
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013-2020.
Nr aktu prawnego
39/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1910
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
38/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji