ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1881
Data podjęcia
2013-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1,2 i 2a do Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zarządzania zasobem lokalowym Gminy Bisztynek, w celu realizacji powierzonego zadania własnego gminy.
Nr aktu prawnego
138/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1882
Data podjęcia
2013-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
137/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1883
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2013r.
Nr aktu prawnego
135/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1884
Data podjęcia
2013-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bisztynku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i w czasie wojny.
Nr aktu prawnego
134/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1885
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości funduszu nagród w 2013r. w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
132/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1886
Data podjęcia
2013-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
131/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1887
Data podjęcia
2013-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nr aktu prawnego
128/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1888
Data podjęcia
2013-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
127/1/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1889
Data podjęcia
2013-12-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
127/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1890
Data podjęcia
2013-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu remontów lokali i budynków stanowiących własność Gminy Bisztynek na rok 2014.
Nr aktu prawnego
126/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji