ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1871
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/207/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1872
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/206/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1873
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/201/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1874
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXIX/205/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1875
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXIX/204/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1876
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XXIX/203/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1877
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.
Nr aktu prawnego
XXIX/202/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1878
Data podjęcia
2014-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
161/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1879
Data podjęcia
2014-04-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1880
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021.
Nr aktu prawnego
XXVII/198/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji