ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1851
Data podjęcia
2014-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
158/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1852
Data podjęcia
2014-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
157/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1853
Data podjęcia
2014-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika urzędu do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności
Nr aktu prawnego
156/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1854
Data podjęcia
2014-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wyborami
Nr aktu prawnego
155/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1855
Data podjęcia
2014-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Nr aktu prawnego
154/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1856
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
153/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1857
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
152/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1858
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
151/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1859
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
150/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1860
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
149/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji