ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1831
Data podjęcia
2014-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
177/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1832
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Bisztynku i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
Nr aktu prawnego
176/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1833
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy w 2014 roku
Nr aktu prawnego
175/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1834
Data podjęcia
2014-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
Nr aktu prawnego
174/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1835
Data podjęcia
2014-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowska w obwodowej komisji wyborczej
Nr aktu prawnego
173/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1836
Data podjęcia
2014-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin miejsca po usuniętych drzewach
Nr aktu prawnego
172/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1837
Data podjęcia
2014-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do wyboru Koncesjonariusza w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na " Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek".
Nr aktu prawnego
171/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1838
Data podjęcia
2014-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach zasiłków dla opiekunów
Nr aktu prawnego
170/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1839
Data podjęcia
2014-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
169-001/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1840
Data podjęcia
2014-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku
Nr aktu prawnego
169/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji