Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego.
Nr aktu prawnego
122/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
121/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia metody rozliczania wydatków Urzędu na wspólną obsługę jst i gospodarkę odpadami.
Nr aktu prawnego
119/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-07-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych.
Nr aktu prawnego
118/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Nr aktu prawnego
117/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
III/23/2024
Status
Czekający na publikację
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
Nr aktu prawnego
III/22/2024
Status
Czekający na publikację
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024.
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji