Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LIII/399/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LIII/398/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
LIII/397/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
LIII/396/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
LIII/395/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Nr aktu prawnego
LIII/394/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Nr aktu prawnego
LIII/393/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
LIII/392/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
LIII/391/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bisztynek do roku 2030” za lata 2021-2022.
Nr aktu prawnego
LIII/390/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji