ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVI/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/274/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXV/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/262/22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 2 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXXV/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXV/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji