Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XIII/78/12

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2012-03-09

Data podjęcia/podpisania: 2012-03-09

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2012-03-09

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji przedmiocie nadania nowych statutów jednostkom pomocniczym (sołectwom i osiedlom) Gminy i Miasta Bisztynek.

Na podstawie:

Na podstawie § 1 ust. 1, § 4, § 5 ust.1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek, opublikowanej w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 181 poz. 2699, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz.679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)

Treść:

§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek
w celu nadania nowych statutów jednostkom pomocniczym (sołectwom i osiedlom) Gminy i Miasta Bisztynek.
2. Konsultacje odbywać się będą w marcu 2012r.
3. Konsultacje obejmować będą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli) Gminy i Miasta Bisztynek.: Bisztynek, Łędławki, Paluzy, Grzęda, Pleśno, Wojkowo, Nowa Wieś Reszelska, Unikowo, Sątopy, Dąbrowa, Troszkowo, Lądek, Księżno, Prosity, Sułowo, Wozławki, Warmiany, Troksy, Osiedle Sątopy – Samulewo, Osiedle Bisztynek II, Osiedle Bisztynek III.
4. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia są stałymi mieszkańcami jednostki pomocniczej (sołectwa lub osiedla) uprawnionymi do głosowania.
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie spotkań konsultacyjnych, na których przeprowadzone zostanie głosowanie nad projektem statutu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bisztynku.

Załączniki

  • U_XIII-78-12 (PDF, 138.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-03-22 15:04:50 | Data wytworzenia informacji: 2012-03-22 | Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji przedmiocie nadania nowych statutów jednostkom pomocniczym (sołectwom i osiedlom) Gminy i Miasta Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kobryń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kobryń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-22 15:02:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-22 15:05:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-22 15:05:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2452 raz(y)