ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2621
Data podjęcia
2010-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
2/2/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2010-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
1/1/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2623
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXII/155/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXII/154/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXII/153/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2626
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXI/152/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2627
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXI/151/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2628
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
XXI/150/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Bisztynek na 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/149/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2630
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/148/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji