ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2621
Data podjęcia
2012-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
XII/71/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XI/68/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2623
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
stanowisko w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Biskupcu.
Nr aktu prawnego
XI/66/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stautu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XI/64/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
XI/63/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2626
Data podjęcia
2011-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. stanowiacej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
X/62/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2627
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
IX/61/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2628
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Nr aktu prawnego
IX/60/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Nr aktu prawnego
IX/59/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2630
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
IX/58/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji