ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2601
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/148/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2602
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/147/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2603
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XX/146/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2604
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XX/145/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2605
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012”
Nr aktu prawnego
XX/144/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2606
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XX/143/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2607
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XX/142/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2608
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XX/141/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2609
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
XX/140/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2610
Data podjęcia
2013-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
Nr aktu prawnego
XX/139/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji