ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

187/21

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 2021-03-24

Data podjęcia/podpisania: 2021-03-24

Tytuł aktu:

w sprawie wniesienia przez Gminę Bisztynek wpisowego oraz udziałów do Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU”.

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w związku z art. 19 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275), uwzględniając Uchwałę Nr XX/166/20 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej

Treść:

§ 1. Gmina Bisztynek wnosi do Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU” wpisowe w wysokości 500,00 zł oraz 1 udział w wysokości 100,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki