ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi.
Nr aktu prawnego
14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
12/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2021/2020.
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2021 pn. „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2021."
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych.
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 3/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości i trybu poboru opłaty eksploatacyjnej na targowisku miejskim ,, Mój Rynek" w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji