ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/164/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/164/13

Szczegóły informacji

XXIV/164/13

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 08-11-2013

Data podjęcia/podpisania: 2013-11-08

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-11-08

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Treść:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 955.300,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 23.306.001,39 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 22.378.824,69 zł
dochody majątkowe w wysokości 927.176,70 zł.
§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 23.378.508,31 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 20.252.760,11 zł
wydatki majątkowe w wysokości 3.125.748,20 zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2013 roku wynoszą 3.125.748,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 72.506,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 72.506,92 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.351.300,00 zł, rozchody w wysokości 2.278.793,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 72.506,92 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.327.493,08 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 951.300,00 zł.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Cichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Cichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-18 13:35:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-18 13:36:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-18 13:36:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony