ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/161/13Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/161/13

Szczegóły informacji

XXIII/161/13

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII/2013

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 12-11-2013

Data podjęcia/podpisania: 2013-09-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-10-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2013 nr pozycja 2968, opublikowano dnia: 2013-09-25

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.

Na podstawie:

art.18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1558, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2005, Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz.146,Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), w związku z art. 110, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz.182, poz.509)

Treść:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bisztynku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/81/04 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 września 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku (Dz.U.Woj.W-M z 2004r. Nr 152, poz.1891) zmieniona uchwałami Nr XXI/103/05 z dnia 21 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2005r. Nr 32, poz.479), Nr XXVI/123/05 z dnia 4 listopada 2005r.(Dz.Urz.Woj.W-M z 2005r. Nr 201, poz.2108), Nr XXX/160/10 z dnia 26 maja 2010r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2010r. Nr 86, poz.1397), Nr XI/64/11 z dnia 29 grudnia 2011r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2012, poz.819).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-30 13:54:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-30 13:54:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-16 14:14:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony