ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1, 2, ,3 i 4 do Zarządzenia nr 116/2020 Burmistrza Bisztynka z dnia 25 września 2020r. w sprawie przekazania do zarządzania obejmującego eksploatację i administrowanie infrastrukturą techniczną w celu realizacji powierzonego zadania własnego Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
102/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
101/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
100/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
Nr aktu prawnego
99/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
98/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
97/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzie.
Nr aktu prawnego
96/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Winiec.
Nr aktu prawnego
95/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
94/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
93/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji