ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
109/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
108/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXVII/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zamieniająca uchwalę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVII/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
107/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
106/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ujawnienia środka trwałego oraz ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych - budynków.
Nr aktu prawnego
105/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
104/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.
Nr aktu prawnego
103/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji