ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2631
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
IX/57/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2632
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana XXXXXXXX na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
VIII/54/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2633
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Biskupcu na kadencję 2012-2015.
Nr aktu prawnego
VIII/53/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2634
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VIII/52/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2635
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej, celem wniesienie jego jako wkład niepieniężny (aportu) do spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku spółka z o.o. w zamian za objęcie przez Gminę Bisztynek udziałów w spółce.
Nr aktu prawnego
VIII/51/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2636
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia przez Gminę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
VIII/50/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2637
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
VIII/49/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2638
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
VIII/48/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2639
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VIII/47/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2640
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
VIII/46/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji