ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Szymańskiej - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
158/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Pani Karinie Szymańskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach pełnomocnictwa do działań w zakresie zwykłego zarządu.
Nr aktu prawnego
157/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nr aktu prawnego
156/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
155/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
Nr aktu prawnego
154/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
Nr aktu prawnego
153/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
152/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bisztynku, 1/8 etatu.
Nr aktu prawnego
151/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
150/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
149/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji