ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV/123/09Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/123/09

Szczegóły informacji

XXV/123/09

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV/2009

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-10-30

Data podjęcia/podpisania: 2009-10-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-10-30

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Treść:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.062,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 22.168.909,13 zł, w tym:
dochody bieżące w wysokości 16.885.188,97 zł
dochody majątkowe w wysokości 5.283.720,16 zł.
§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 639.918,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.203.115,13 zł, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 15.983.778,08 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8.219.337,05 zł.
§ 3.1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2009 roku wynoszą 8.219.337,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok wynoszą po zmianach 7.421.720,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.034.206,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.034.206,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 3.346.172,00 zł, rozchody w wysokości 1.311.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 66.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. Inne dotacje celowe po zmianach w 2009 roku wynoszą 26.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1. Przychody - 47.000,00 zł
2. Wydatki - 87.000,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.034.206,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 981.794,00 zł;
§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

  • U_XXV-123-09 (PDF, 73.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-01-06 14:21:38 | Data wytworzenia informacji: 2010-01-06 | UCHWAŁA NR XXV/123/09 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 30 października 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.
  • Z_XXV-123-09 (PDF, 301.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2010-01-06 14:23:02 | Data wytworzenia informacji: 2010-01-06 | Załączniki do Uchwały nr XXV/123/09

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 13:14:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-08 10:53:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-06 15:10:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony